top of page

Школа по творческо мислене и писане

Школата по творческо мислене и писане в УАЦ „Вярабел” е авторска програма за литературна работилница на г-жа Вяра Николова. Проектът стартира през 2011 г. и оттогава концепцията на Школата се развива и усъвършенства, за да се превърне в уникална по рода си иновативна Програма за събуждане и стимулиране на детската креативност. Безспорно доказателство за ефективността й са десетките литературни награди от национални и международни конкурси, както и яркото участие на деца от Школата на възраст от 10 до 18 год. във фестивали, ваканционни академии, майсторски класове и други инициативи, свързани с творческото писане. През годините се доказва многократно, че участието в Школата по творческо мислене и писане има изключително благотворно влияние върху цялостното развитие на децата и подпомага успешното им представане по всички учебни дисциплини, а също на изпитите по БЕЛ за НВО и за прием в Американския колеж, както и на много други изпити, състезания, олимпиади и конкурси.

През настоящата 2023-24 уч. година Школата по творческо мислене и писане ще се ръководи от Дебора Александрова по авторската програма на Вяра Николова. Г-жа Александрова е магистър по Българска филология от СУ "СВ. Климент Охридски", базов преподавател в общинско и в частно училище, с опит в специализирани подготовки на прогимназисти и гимназисти, в т.ч. и в курсове по креативно писане.

Tests.png

Основни цели

Работа върху текст: четене с разбиране по формата на Pisa и Pirls

Вълшебни инструменти за създаване на текст

Анализ, тълкуване и интерпретация на художествен текст

Видове текстове: описание, повествование, разсъждение

Ученически жанрове: преразказ, съчинение, есе

Стратегии за постигане на въздействие чрез текст

Езикова компетентност – правопис, пунктуация, граматика

Ораторско майсторство

Презентационни умения

Разказване на истории

Глобални теми

Универсалните ценности: семейство, приятелство, любов, мечти, вяра, щастие, надежда, упоритост, находчивост, смисъл на човешкия живот...

Човешките особености и предизвикателствата на съвременния свят…

Взаимоотношенията между хората…


Акценти в работата

Четене на текстове с разбиране: устно обсъждане на всяка история; писмено решаване на задачи, които: 1) проверяват степента на концентрация и възприемане на информацията; 2) изграждат умения за боравене с тази информация и за осъществяване на самостоятелни изводи и разсъждения; 3) помагат при усвояване методите за анализ на текст, което е полезно мисловно упражнение и ще стане основа за по-нататъшното обучение по литература в среден и горен курс.

Работа със словото: интересни задачи за вникване в същността, смисъла и формата на думите, както и в извора на тяхното въздействие. Ефектът от този модул е свързан с обогатяването на езика и с овладяване силата на словото.

Създаване на текстове, различни по вид, жанр, тема, форма и обем, в изпълнение на вълнуващи творчески задачи. Всеки написан текст се обсъжда с цел да се подчертаят достойнствата и да се преодолеят слабостите му, редактират се допуснатите грешки в правописа, граматиката, пунктуацията и стила.

Ефект от работата на децата в Школата

Опознават себе си, другите и света

Обикват словото и се научават да боравят успешно с него

Усвояват полезни техники за анализ и за създаване на текстове

Разгръщат творческия си потенциал

Развиват асоциативността си, усъвършенстват способността си за алтернативно и нестандартно мислене, усвояват умението за изграждане на аргументация

Започват да вярват повече в себе си и в своите способности да печелят съмишленици и да въздействат...

Израстват като самостоятелно и задълбочено мислещи хора, с качества на добри оратори, които могат убедително да се изразяват и в писмена форма и се стремят към постоянно развитие и усъвършенстване

Участват успешно в детски радио предавания, национални и международни литературни конкурси и други инициативи.

Организация

Продължителност: 8 месеца (30 занятия по 2 учебни часа) от 01.10.2023 г.

Време и място за провеждане: неделя 14.50 - 16.10 ч.

В офиса на УАЦ „Вярабел“.

Адрес: София, ж.к. „Младост“ - 4, к-с Фонтаните бл. 460 В, офис 5.


Записване и такса

Записването става чрез зеления бутон в тази страница.

Таксата е три вноски по 460 лв. с ДДС

Първата вноска се прави при записването, а следващите през ноември и февруари.

Записване

Изберете сред артистичните ни предложения

Отличен избор!

Преподавател

Жасмина сайт_edited.jpg

Вяра Николова

Щастлива съм да работя онова, за което винаги съм мечтала, и считам себе си за учител с призвание. Какво означава това? Вълнение, отговорност и безкраен път на самоусъвършенстване в търсенето на най-ефективния подход към децата на новото време. За да станат мъдри управители на утрешния ден, днес те имат нужда от ментори, вдъхновители и партньори, които знаят, че: „Ученикът не е съд, който трябва да бъде напълнен, а факел, който трябва да бъде запален.“ (Плутарх)

bottom of page