top of page

Курс по математика за Американския колеж – 7 клас

Tests.png

Характеристика на курса


✓ Набляга на качественото усвояване на учебния материал по алгебра и геометрия, като го поднася по структуриран, целенасочен и задълбочен начин

✓ Систематизирано преподава материала, който не се изучава в училище, но присъства в математическите раздели на изпита за Американския колеж

✓ Запознава учениците със спецификата на задачите в теста за прием в Американския колеж и с критериите, по които ще бъдат оценявани

✓ Развива логиката и концентрацията с подходящи задачи

✓ Усъвършенства умението на курсистите за анализ на текстови задачи (четене с разбиране), създаване на математически модел и възможно най-бързо намиране на вярното решение

✓ Развива пространственото мислене и прилагането на наученото при решаването на геометрични задачи

✓ Чрез добре подбрани и разнообразни материали и заинтригуващи техники подпомага учениците да усвоят и с лекота да запомнят всички формули, теореми и правила, необходими за отлични постижения на изпита

✓ Дава достъп до тематични печатни и електронни ресурси (тестове за упражнение и за проверка на придобитите знания) в папки и в учебната платформа Канвас на УАЦ „Вярабел“

✓ Усъвършенства умението за бърза и точна преценка в стресова ситуация

✓ Поставя акцент върху придобиването на практически умения и включва ежеседмични писмени изпитвания


Пробни изпити

Осигуряват комплексна работа върху четирите компонента на изпитния и на житейския успех: знания, умения, стратегия, психика. За повече информация вижте в раздел Пробни изпити.


Организация

Продължителност: 6 месеца (25 седмици по 4 учебни часа) между 16.09.2023 г. и 16.03.2024 г.

Време и място за провеждане:


Ниво Групи

Ниво 1 (начинаещи): събота от 13.50 до 16.30 ч.

нови ученици


Ниво 2 (напреднали): събота от 11.00 ч. до 13.40 ч.

след Пролетен или Основен курс във „Вярабел“ за 6. класВ офиса на УАЦ „Вярабел“.

Адрес: София, ж.к. „Младост“ - 4, к-с Фонтаните бл. 460 В, офис 5.


Записване и такса

Записването става чрез бутона в тази страница.

Таксата е три вноски по 1000 лв. с ДДС

Първата вноска се прави при записването. Следващите са през ноември и февруари.

Курсът подготвя ученици от 7. кл. за приемния изпит в Американския колеж. Съобразен е изцяло с променящия се през годините формат, като поставя необходимия акцент върху училищния материал по математика от 5. до 7. клас, както и върху важни елементи от състезателната и логическата математика. Води се от Правда Найденова, опитен преподавател в утвърдени общински и частни училища, член на комисията за НВО – 7. клас, автор на ефективна програма за специализирана подготовка по математика (в т.ч. на учебни ресурси) и вдъхновяващ треньор на ученици, печелещи призови позиции в национални и международни математически състезания и олимпиади.

Преподавател

Жасмина сайт_edited.jpg

Правда Найденова

Повечето хора избират каква да бъде тяхната професия, при мен не стана така. Един ден професията избра мен. В работата си срещам деца с различно ниво на знанията. Да намирам правилния подход към всяко от тях и да виждам израстването им, ме прави истински щастлива. Обичам предизвикателствата и новите начинания.

bottom of page