top of page

Основен курс по БЕЛ за НВО – 7. клас

Tests.png

Характеристика на курса

Обхваща целия необходим материал по български език и литература, като го поднася структурирано и задълбочено

Запознава учениците с формата на теста за НВО по БЕЛ и с критериите, по които ще бъдат оценявани

Предоставя материали за обучение, които са авторска разработка, базирана на дългогодишна преподавателска и изследователска работа. Те са предназначени само за учениците от курса, достъпни са по време на цялото обучение в електронната ни платформа и следва да НЕ се разпространяват. /Допълнително се заплащат само 3 сборника за самостоятелен тренинг, които се избират и купуват от предлаганите на пазара./

Дава достъп до тематични електронни ресурси (тестове за упражнение и за проверка на придобитите знания) в учебната платформа Канвас на УАЦ „Вярабел“

Включва целенасочена работа върху четирите елемента на изпитния успех: знания, умения, стратегия и психика

Обучението по български език

Е с подчертана практическа насоченост и е систематизирано чрез авторски помагала, в които се залага на таблици и схеми, на примери, упражнения и анализ на грешки

Поставя акцент върху четивната грамотност и редактирането на текст с разнообразни езикови грешки

Обучението по литература

Е изградено не върху сложни научни постановки, а върху ясна логическа основа

Усъвършенства уменията за анализ, тълкуване и интерпретация на художествени произведения

Развива способността за самостоятелно тълкуване на цитат от произведение, отговаряне на литературни въпроси в теста и преразказване на непознат текст

Входен тест

Курсът започва с входен тест върху учебния материал по БЕЛ, изучаван до 6. клас с цел да се установят персоналните пропуски в знанията на учениците, за да може да се отработят.


Организация

Продължителност: 9 месеца (36 занятия по 3 уч. ч. = 108 уч. ч.) от 17.09.2023 г. до 09.06.2024 г.

Време и място за провеждане - три групи:

  1. неделя от 14:10 - 16:10 ч.

  2. неделя от 16:20 - 18:20 ч.

  3. неделя от 18:30 - 20:30 ч.

В офиса на УАЦ „Вярабел“

Адрес: София, ж.к. „Младост“ - 4, к-с Фонтаните бл. 460 В, офис 5.


Записване и такса

Записването става чрез зеления бутон в тази страница.

Таксата е три вноски по 600 лв. с ДДС

Първата вноска се прави при записването. Следващите са през ноември и февруари.

Курсът подготвя ученици от 7. клас за задължителния изпит по БЕЛ за Национално външно оценяване, резултатът от който е балообразуващ при кандидатстване за прием в елитните гимназии. Основният курс е съобразен изцяло с изпитния формат, но в него се усвояват и други ценни за живота знания и умения. Води се от Вяра Николова, дългогодишен преподавател по БЕЛ, създател на УАЦ „Вярабел“, член на комисията за НВО – 7. клас, оценител на изпитите по форматите на PISA и PIRLS, автор на високоефективна система за специализирана подготовка по БЕЛ и на много печатни и електронни обучителни ресурси.

Преподавател

Жасмина сайт_edited.jpg

Вяра Николова

bottom of page