top of page

Практикум за писане на есе за Американския колеж – 7 кл.

Tests.png

Акценти в Практикума

✓ Практическо прилагане на теоретичните знания чрез интересни упражнения върху нови теми и творчески предизвикателства

✓ Отработване на най-трудните за децата елементи на есето:

- Разпознаване на интересен проблем чрез анализ и тълкуване на поставената задача

- Скоростно генериране на креативни идеи

- Озаглавяване на есето

- Варианти за увод

- Структуриране, писане и редактиране на теза

- Работа върху аргументация: примери от обща култура, примери от личен опит

- Изграждане на заключение

- Акцент върху логическите преходи

- Упражнение върху междинни изводи

✓ Упражнения върху спецификата на различните типове задачи на изпита в Американския колеж: по цитат, по стихотворение, по въпрос, по недовършена фраза, по ситуация и по картинка

✓ Редактиране на есета – работа върху структура, композиция и стил

✓ Всяко занятие е със собствен фокус и програмата може да се адаптира към конкретните нужди на участниците в групата.


Организация

Продължителност: 6 месеца (25 седмици по 2 учебни часа) от 17.09.2023 г. до 17.03.2024 г.

Време и място за провеждане: неделя от 12.40 до 14.00 ч.

В офиса на УАЦ „Вярабел“.

Адрес: София, ж.к. „Младост“ - 4, к-с Фонтаните бл. 460 В, офис 5.


Записване и такса

Записването става чрез зеления бутон на тази страница.

Таксата е три вноски по 580 лв. с ДДС

Първата вноска се прави при записването. Следващите са през ноември и февруари.

Практикумът допълва подготовката на ученици от 6. и 7. кл. за приемния изпит в Американския колеж и дава допълнителни знания и умения, ценни за живота. Води се от Вяра Николова, опитен преподавател по БЕЛ, създател на УАЦ „Вярабел“ и на Школа по творческо мислене и писане, автор на учебни ресурси и на високоефективна програма за подготовка на ученици за отлично представяне на изпита в Американския колеж.

Преподавател

Жасмина сайт_edited.jpg

Вяра Николова

Щастлива съм да работя онова, за което винаги съм мечтала, и считам себе си за учител с призвание. Какво означава това? Вълнение, отговорност и безкраен път на самоусъвършенстване в търсенето на най-ефективния подход към децата на новото време. За да станат мъдри управители на утрешния ден, днес те имат нужда от ментори, вдъхновители и партньори, които знаят, че: „Ученикът не е съд, който трябва да бъде напълнен, а факел, който трябва да бъде запален.“ (Плутарх)

bottom of page