top of page

Курс по БЕЛ за НВО – 6. клас

Tests.png

Характеристика на курса

Обхваща целия материал по български език и литература от 5. и 6. клас, необходим за НВО след 7. кл., като го поднася структурирано и задълбочено

Предоставя материали за обучение, които са авторска разработка, базирана на дългогодишна преподавателска и изследователска работа. Те са предназначени само за учениците от курса, достъпни са по време на цялото обучение в електронната ни платформа и следва да НЕ се разпространяват. (Допълнително се заплащат само 2 сборника за самостоятелен тренинг, които се избират и купуват от предлаганите на пазара.)

Дава достъп до тематични електронни ресурси (тестове за упражнение и за проверка на придобитите знания) в учебната платформа Канвас на УАЦ „Вярабел“

Обучението по български език

Е с подчертана практическа насоченост и е систематизирано чрез авторски помагала, в които се залага на таблици и схеми, на примери, упражнения и анализ на грешки

Поставя акцент върху четивната грамотност

Обучението по литература

Е изградено не върху сложни научни постановки, а върху ясна логическа основа

Усъвършенства уменията за анализ, тълкуване и интерпретация на художествени произведения

Входен тест

Курсът започва с входен тест върху учебния материал по БЕЛ, изучаван до 5. клас с цел да се установят персоналните пропуски в знанията на учениците, за да може да се отработят.

Организация

Продължителност: 9 месеца (32 седмици по 2 учебни часа) от 24.09.2023 г. до 16.06.2024 г.

Време и място за провеждане: неделя от 13.20 до 14.40 ч.

В офиса на УАЦ „Вярабел“

Адрес: София, ж.к. „Младост“ - 4, к-с Фонтаните бл. 460 В, офис 5.


Записване и такса

Записването става чрез зеления бутон в тази страница.

Таксата е три вноски по 460 лв. с ДДС

Първата вноска се прави при записването. Следващите са през ноември и февруари.

В курса се работи по новата учебна програма за 6. клас по БЕЛ. Учебните материали и методиката на преподаване са съобразени с изискванията за задълбочена и качествена подготовка за Националното външно оценяване след 7. кл. Води се от Дебора Александрова, магистър по Българска филология от СУ „Св. Климент Охридски“, базов преподавател в общинско и в частно училище, с опит в специализираната подготовка на ученици за НВО по БЕЛ след 7. и след 10. клас.

Преподавател

Жасмина сайт_edited.jpg

Дебора Александрова

bottom of page