top of page

Курс по четивна грамотност и есе за Американския колеж – 7 кл.

Tests.png

Акценти в курса


Създаване на умения за писане на есе

✓ Теоретично и практическо запознаване с жанра есе

✓ Вникване в спецификата на различните типове задачи на изпита в Американския колеж: по цитат, по стихотворение, по въпрос, по недовършена фраза, по ситуация и по картинка

✓ Анализ, тълкуване и интерпретация на поставената задача с цел задълбочено разчитане на проблема в нея

✓ Скоростно генериране на креативни идеи и раздяла с рутината

✓ Стратегии при планиране на есето

✓ Структуриране на есето според универсалния логически алгоритъм на жанра

✓ Развитие на уменията по реторика чрез писане и редактиране на есета

✓ Активно обогатяване на общата култура чрез стимулиране на любовта към четенето, както и интереса към световното културно и историческо наследство


Четене с разбиране

✓ Усъвършенстване на базовото умение четивна грамотност, важно за класирането в АК и за успех в която и да е област на развитие

✓ Повишаване на ефективността на вербалното мислене

✓ Ускоряване на четенето


Практически занятия – за повече информация вижте в раздел Практикум за писане на есе.

Пробни изпити – комплексна работа върху четирите компонента на изпитния и на житейския успех: знания, умения, стратегия, психика. За повече информация вижте в раздел Пробни изпити.


ОрганизацияВ офиса на УАЦ „Вярабел“.

Адрес: София, ж.к. „Младост“ - 4, к-с Фонтаните бл. 460 В, във вътрешния двор на комплекса


Записване и такса


Записването става чрез бутона в тази страница.

Таксата е три вноски по 1060 лв. с ДДС

Първата вноска се прави при записването.

Курсът подготвя ученици от 7. кл. за приемния изпит в Американския колеж - съобразен е с формата, но в него се усвояват и други ценни за живота знания и умения. Води се от Вяра Николова, опитен преподавател по БЕЛ, създател на УАЦ „Вярабел“ и на Школа по творческо мислене и писане, член на комисиите за ДЗИ – 12 кл. и НВО – 7 кл., оценител на изпитите по форматите на PISA и PIRLS, автор на много учебни ресурси. Вече седем поредни години учениците на г-жа Вяра Николова са с най-високите резултати на есе на изпита в Американския колеж и заемат призови позиции в класирането. Безспорно доказателство за ефективността на работата ѝ е и фактът, че сред нейните възпитаници са носителите на част от петгодишните пълни стипендии „Полански“, „Обербауер“ и „Гипсън“ за 2018, 2019, 2021 и 2022 г.

Преподавател

Жасмина сайт_edited.jpg

Вяра Николова

Щастлива съм да работя онова, за което винаги съм мечтала, и считам себе си за учител с призвание. Какво означава това? Вълнение, отговорност и безкраен път на самоусъвършенстване в търсенето на най-ефективния подход към децата на новото време. За да станат мъдри управители на утрешния ден, днес те имат нужда от ментори, вдъхновители и партньори, които знаят, че: „Ученикът не е съд, който трябва да бъде напълнен, а факел, който трябва да бъде запален.“ (Плутарх)

bottom of page