top of page

Курсове за личностно развитие

 Летни академии по творческо мислене, писане и приключенстване

Летни академии по творческо мислене, писане и приключенстване

Етикет и социални умения

Етикет и социални умения

Медийни формати на поколенията "Z" и "Алфа"

Медийни формати на поколенията "Z" и "Алфа"

Събития за вдъхновение и обогатяване на общата култура

Събития за вдъхновение и обогатяване на общата култура

Time to Talk - разговорен английски език за възрастни

Time to Talk - разговорен английски език за възрастни

Клуб „Обща култура“

Клуб „Обща култура“

Презентационни и комуникативни умения

Презентационни и комуникативни умения

Школа по творческо мислене и писане

Школа по творческо мислене и писане

bottom of page