top of page

Курс по БЕЛ за ДЗИ – 12. клас

Tests.png

Характеристика на курса

Обхваща целия необходим материал по български език и литература от 11. и 12. клас

Запознава учениците с формата на теста за ДЗИ и с критериите, по които ще бъдат оценявани

Поставя акцент върху практическата езикова и четивна грамотност

Усъвършенства уменията на учениците за анализ, тълкуване и интерпретация на художествени произведения

Развива способността за самостоятелно генериране на аргументативни текстове

Допринася за задълбочаване в тайните на ораторското майсторство

Включва целенасочена работа върху четирите елемента на изпитния успех: знания, умения, стратегия и психика

Предоставя материали за обучение, които са авторска разработка, базирана на дългогодишна преподавателска и изследователска работа. Те са предназначени само за учениците на УАЦ „Вярабел“, достъпни са по време на целия курс в електронната ни платформа и следва да НЕ се разпространяват. Допълнително се заплащат само 2 сборника за самостоятелен тренинг, които се избират и купуват от предлаганите на пазара.


Организация

Продължителност: 8 месеца (34 занятия по 3 уч. ч. = 102 уч. ч.)

от 17.09.2023 г. до 12.05.2024 г.


Време и място за провеждане:

неделя от 10.30 ч. до 12.30 ч. в офиса на УАЦ „Вярабел“

Адрес: София, ж.к. „Младост“ - 4, к-с Фонтаните бл. 460 В, офис 5, самостоятелен вход откъм вътрешния двор.Записване и такса

Записването става чрез бутона в тази страница.

Таксата е три вноски по 650 лв. с ДДС

Първата вноска се прави при записването. Следващите са през ноември и февруари.


Курсът подготвя ученици от 11. и 12. клас за задължителния Държавен зрелостен изпит по БЕЛ след 12. клас, резултатите от който са важни при кандидатстване в български и чуждестранни университети. Той е съобразен изцяло с формата, но в него се усвояват и други ценни за живота знания и умения. Води се от Вяра Николова, опитен преподавател по БЕЛ, ръководител на Учебно-артистичен център „Вярабел“; член на комисията за ДЗИ – 12. клас, оценител на изпитите по форматите на PISA и PIRLS.

Преподавател

Жасмина сайт_edited.jpg

Вяра Николова

bottom of page