top of page

Курс по математика за Американски колеж – 6. клас

Tests.png

Характеристика на курса


✓ Набляга на качественото усвояване на учебния материал по алгебра и геометрия, като го поднася по структуриран, целенасочен и задълбочен начин

✓ Систематизирано преподава материала, който не се изучава в училище, но присъства в математическите раздели на изпита за Американския колеж

✓ Запознава учениците със спецификата на задачите и на формулировките в теста за прием в Американския колеж

✓ Развива логиката и концентрацията с подходящи задачи

✓ Усъвършенства умението на курсистите за анализ на текстови задачи (четене с разбиране), създаване на математически модел и възможно най-бързо намиране на вярното решение

✓ Развива пространственото мислене и прилагането на наученото при решаването на геометрични задачи

✓ Чрез добре подбрани и разнообразни материали и заинтригуващи техники подпомага учениците да усвоят и с лекота да запомнят всички формули, теореми и правила, необходими за отлични постижения на изпита

✓ Дава достъп до тематични ресурси (тестове за упражнение и за проверка на придобитите знания) в учебната платформа Канвас на УАЦ „Вярабел“

✓ Усъвършенства умението за бърза и точна преценка в стресова ситуация

✓ Поставя акцент върху придобиването на практически умения и включва ежеседмични писмени изпитвания


Организация

Продължителност: 9 месеца (35 занятия по 3 уч. ч. = 105 уч. ч.) от 16.09.2023 г. до 08.06.2024 г.

Време и място за провеждане: събота от 08.50 до 10.50 ч. в офиса на УАЦ „Вярабел“

Адрес: София, ж.к. „Младост“ - 4, к-с Фонтаните бл. 460 В, офис 5.


Записване и такса

Записването става чрез зеления бутон в тази страница.

Таксата е три вноски по 980 лв. с ДДС

Първата вноска се прави при записването. Следващите са през ноември и февруари.


Курсът подготвя ученици от 6. кл. за приемния изпит в Американския колеж. Съобразен е изцяло с променящия се през годините формат, като поставя необходимия акцент върху училищния материал по математика от 4. до 6. клас, както и върху важни елементи от състезателната и логическата математика. Води се от Правда Найденова, опитен преподавател в утвърдени общински и частни училища, член на комисията за НВО – 7. клас, автор на ефективна програма за специализирана подготовка по математика (в т.ч. на учебни ресурси) и вдъхновяващ треньор на ученици, печелещи призови позиции в национални и международни математически състезания и олимпиади.

Преподавател

Жасмина сайт_edited.jpg

Правда Найденова

Повечето хора избират каква да бъде тяхната професия, при мен не стана така. Един ден професията избра мен. В работата си срещам деца с различно ниво на знанията. Да намирам правилния подход към всяко от тях и да виждам израстването им, ме прави истински щастлива. Обичам предизвикателствата и новите начинания.

bottom of page