top of page

Storytelling Workshop for kids - Работилница за приказки

Storytelling Workshop for kids е формат, подходящ за деца от 8 до 12-годишна възраст. Във всяка сесия класически и съвременни приказки се четат, преразказват и обсъждат на английски език, докато децата работят по уникални приложни проекти с глина, пластилин, пастел, апликация. Така участниците в Работилницата градят езикови знания и умения по естествен път, потопени в творческа среда, техните сетива се радват на сливането между езика и изкуството. Модул 1 ще се фокусира върху житейски модели и емоционална интелигентност, свързани с приятелството и толерантността помежду ни. Работилницата за приказки се води от Елена Денева – висококвалифициран преподавател по английски език и приложни изкуства с 23-годишен опит в работа с деца на различна възраст, организатор, ръководител и обучител на ученици за международни творчески фестивали, летни програми, езикови курсове и ателиета.

Photography.png

Характеристика на курса


Езикови акценти


✓ Развиване на умения за слушане с разбиране на английски език

✓ Вникване в художествени и научни текстове

✓ Техники за анализ на основната идея, сюжетната линия, героите, житейските поуки и уроци

✓ Подбор на езикови и изразни средства

✓ „Сторителинг“ - техники за интерпретация на чутото чрез методите на изобразителното и приложното творчество

✓ Вникване в детайлите и езиковите особености на различните автори

✓ Умения за ориентация в структурата на художественото произведение и на отделните му елементи

✓ Подтик към изследване и креативност


Приложни акценти


✓ Изследване, разпознаване и разграничаване на различни видове изобразителни материали

✓ Създаване на творчески проекти, отразяващи впечатления от чутото и наблюдаваното

✓ Свързване на особеностите на приказките с изобразителните средства

✓ Разпознаване и разграничаване на различните видове декоративна композиция

✓ Разработване на проекти за различни видове декоративна композиция

✓ Прилагане на подходящи изразни средства (живописни, графични, пластични, комбинирани) при изпълнение на изобразителни задачи


Организация


Продължителност: 2 месеца (8 занятия по 120 мин.)


Записване и такса


Записването става чрез зеления бутон в тази страница.

Таксата е две вноски по 300 лв. с ДДС

Първата вноска се прави при записването, а следващата през ноември.

Записване

Изберете сред артистичните ни предложения

Отличен избор!

Преподавател

Жасмина сайт_edited.jpg

Елена Денева

Вярвам, че всеки език е незаменим инструмент в израстването на човека и в стремежа му да открие своя „Елемент“, както казва Сър Кен Робинсън. Преподаването е моят „Елемент“! Работата с деца е повече от наука и от изкуство - то е вълшебна смес от методика, грижа, общуване и разбира се, много вдъхновение и любов. Да подкрепям израстването на децата, е истинско призвание за мен. Чрез разнообразни игрови дейности, съобразени с детското развитие, заедно градим основа на езикови знания и умения и на положителни навици за учене.

bottom of page