top of page

Ивайло Стоянов

Преподавател по креативна фотография

✓ Преподавател по фотография от 12 години в утвърдени гимназии, висши учебни заведения и школи в София, в т.ч. Нов български университет и Професионална гимназия по полиграфия и фотография

✓ Член на Съюз на българските художници /СБХ/

✓ Автор на много лични и общи фотографски проекти, куратор на десетки фотографски изложби

✓ Създател на Школа за съвременна фотография – Фотоконцепт, гр. София, Платформа за съвременна фотография – Bulgarian Photography Now

✓ Участва в колекциите на Национална художественна галерия, Софийска градска галерия и в много частни колекции.

✓ Участва в новата енциклопедия на България – издателство БАН, 2021 г.

✓ Създател на майсторски класове по съвременнно фотографско изкуство

✓ Инициатор на национални и международни творчески фотографски проекти и редовен участник в семинари и конференции, популяризиращи фотографията като съвременно изкуство

✓ Автор на иновативни програми за креативна фотография

Ивайло Стоянов

За мен добрият учител е този, който дава всичко научено на учениците си. Няма нищо по-хубаво от това – ученикът да надмине своя учител!

bottom of page