top of page

Елена Денева

Учител по английски език

✓ Квалифициран преподавател по английски език с 23 г. стаж, с опит в работа с деца и възрастни.

✓ Над 15 г. преподавателска дейност в Англо-американско училище (AAS), град София.

✓ Дългогодишен организатор, ръководител и обучител на ученици за международни творчески фестивали към CEESA (Central Eastern European Schools Association)

✓ Дългогодишен координатор и обучител на летни програми към AAS (Summer School at AAS) за деца от 5 до 12 години с творческа и езикова насоченост.

✓ Ръководител и преподавател в творчески академии, езиков курс за възрастни, ателиета по рисуване и керамика и треньор по роботика.

✓ Създател на индивидуални и групови иновативни обучителни програми за ученици (5-12 години) и за възрастни.

Елена Денева

Изкуството и английският език ме съпровождат още от детството ми, изживяно в Манхатън, Ню Йорк. Впоследствие Художественото училището по приложни изкуства и Педагогическия факултет на СУ „Св. Климет Охридски“ ме обогатиха с по-детайлни познания за ранното детско развитие и образование. В периода 2004 - 2021 г. интернационалната среда в Англо-американското училище (AAS) ме вдъхнови и подкрепи в развитието ми като преподавател в начален курс. През тези шестнайсет години имах възможността да черпя знания и умения от утвърдени професионалисти от Америка, Англия, Австралия и Нова Зеландия, които ме насочиха към едни от най-добрите преподавателски методики и практики.


Вярвам, че всеки език е незаменим инструмент в израстването на човека и в стремежа му да открие своя „Елемент“, както казва Сър Кен Робинсън. Преподаването е моят „Елемент“! Работата с деца е повече от наука и от изкуство - то е вълшебна смес от методика, грижа, общуване и разбира се, много вдъхновение и любов. Да подкрепям израстването на децата, е истинско призвание за мен. Чрез разнообразни игрови дейности, съобразени с детското развитие, заедно градим основа на езикови знания и умения и на положителни навици за учене.

bottom of page