top of page

Дебора Александрова

Учител по БЕЛ и творческо писане

Разглеждам образованието не само като обучение, но и като възпитаване на подрастващите в духа на  традиционните български и на съвременните европейски ценности. За мен е важно учениците ми не само да придобият необходимите знания и умения, но и да развият у себе си хуманни нагласи, любознателност, стремеж към устойчиво личностно израстване и към непрекъснато самоусъвършенстване.


Магистър по български език и литература с педагогическа правоспособност от Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

✓ С втора магистратура към катедра “Методика” на факултета по славянски филологии: “Обучението по български език и литература в средното училище”. 

✓ С наставници – едни от най-изявените в своята област имена у нас: проф. Ангел Петров, проф. Адриана Дамянова, проф. Амелия Личева, д-р Евелина Миланова и  д-р Полина Заркова.

✓ Учител по български език и литература в общинско и в частно училище с петгодишен стаж.

✓ Базов преподавател към катедра “Методика” на Факултета по славянски филологии.

✓ С опит в организацията и проверките на училищни олимпиади, пробни изпити по БЕЛ и литературни конкурси.

✓ С опит в специализираната подготовка на ученици за НВО по БЕЛ след 7. и след 10. клас

 

В курсовете по БЕЛ за 6. и 10. клас в УАЦ Вярабел ще прилага авторската система за специализирана подготовка на Вяра Николова.

Дебора Александрова
bottom of page