момиче.png
Untitled-1.png

Събитие, което откликва на потребността от мотивация и по-дълбок стимул на децата в учебния процес, както и за нови творчески постижения.

Да обменим интересни идеи и ресурси, да влезем в провокативни дискусии, да си дадем повод за размисъл по важни за всички ни теми.

Децата се събуждат за по-осъзнато живеене, стават по целеположени и мотивирани в работата си. Онези от тях, които се готвят за АК, започват да пишат по-интересни и убедителни есета. 

Ефект

Цел

Що е то