top of page

Пробни матури по БЕЛ и Математика по формата за НВО 7. клас

Известно е, че изпитният успех зависи не само от придобитите знания и умения, а и от още два много важни елемента: стратегия и психика. За да се погрижим и за тях и в отговор на проявен интерес, в УАЦ „Вярабел“ предлагаме възможност за явяване и на Присъствени пробни изпити (наред с изпитите онлайн) по формата на изпита за Национално външно оценяване по български език и математика през месец май и юни.

Преразказите и задачите с отворен отговор от теста по БЕЛ и математика се проверяват от експерти с голям опит в оценяване на изпитни работи в Националната комисия за НВО.

Рецензиите и резултатите са винаги надежден ориентир за постиженията и затрудненията в подготовката.

Вярваме, че явяването на пробни изпити е отлична възможност за тренинг, за стимулиране на по-интензивен напредък и за прецизно проследяване на прогреса.

Купуване
Screenshot 2023-05-18 102833.png

Записване, график и такса

Както е видно от таблицата с графика, в последните 4 съботи преди НВО след 7. кл. децата ще имат възможност да се явяват на изпити по БЕЛ и по мат., като ще могат да изберат дали да го направят онлайн, както досега, или присъствено.

Цената за всеки пробен изпит по БЕЛ или математика е една и съща - 48 лв., като за присъствените изпити ще се плаща на място в деня на изпита. Децата, които имат предплатени пакети за всички пробни изпити, няма да дължат нищо допълнително.

С цел по-добра организация молим всички деца, които искат да се явят присъствено на изпит, да се регистрират за участие в този формуляр и да заплатят през опцията по-долу в ТАЗИ страница, за да се явят в УАЦ „Вярабел“ на избраната дата в 8.20 ч.

Оставаме на разположение за всякакви въпроси.

Благодарим ви за доверието!

bottom of page