top of page

Пробни изпити за

Американски колеж

и

БЕЛ и математика за НВО 7. клас

Известно е, че изпитният успех зависи не само от придобитите знания и умения, а и от още два много важни елемента: стратегия и психика. За да се погрижим и за тях, в УАЦ „Вярабел“ предлагаме възможност за явяване на Пробни изпити по формата на НВО след 7. клас и на изпита за прием в Американския колеж.

Изпитите се провеждат в специална за нашите ученици електронна среда. Всяко записано дете получава право да влезе в системата и реално да преживее изпитната ситуация с всички нейни предизвикателства:

 

📝 Сменящи се един след друг раздели 📝

💯 задачи с формулировки и ниво на сложност като тези на действителните изпити 💯

⏲️ Лимитирано време ⏲️

🔥 дозирано ниво на стрес, към който е нужна адаптация 🔥

Важно: Щом ученикът веднъж отвори изпита, времето за него започва да тече и след уречения таймер (по 25 или 30 минути на раздел за Пробните изпити за АК и по 60 или 75 минути за модулите по БЕЛ и математика за НВО) изпитът се предава автоматично. Ако есето/ преразказът не е предаден/о. Ще получите подробни инструкции след записване за изпит.

Всички задачи с отворен отговор от изпитите по БЕЛ и математика за НВО, както и ученическите текстове (преразказ или есе) се проверяват от експерти /членове на комисията за НВО/ с голям опит в оценяване на изпитни работи.

Рецензиите и резултатите са винаги надежден ориентир за постиженията и затрудненията в подготовката.

Вярваме, че явяването на пробни изпити е отлична възможност за тренинг, за стимулиране на по-интензивен напредък и за прецизно проследяване на прогреса.

Графици

График НВО ПУ 2023-24.png
График ПИ АК 2023-2024.JPG

Записване

 

Записването за пробни изпити става директно чрез нашия сайт. Изберете идеалната опция за вас след като натиснете съответния бутон:

bottom of page