Пробни изпити по БЕЛ и математика

за НВО и Американски колеж

Известно е, че изпитният успех зависи не само от придобитите знания и умения, а и от още два много важни елемента: стратегия и психика. За да се погрижим и за тях, в УЦ „Вярабел“ предлагаме възможност за явяване на Пробни изпити по формата на НВО след 7. клас и на изпита за прием в Американския колеж.

Изпитите се провеждат в Канвас – учебната платформа на УЦ „Вярабел“. Всяко записано дете получава право да влезе в системата и реално да преживее изпитната ситуация с всички нейни предизвикателства: сменящи се един след друг раздели, задачи с формулировки и ниво на сложност като тези на действителните изпити, лимитирано време и дозирано ниво на стрес, към който е нужна адаптация.

Важно: Щом ученикът веднъж отвори изпита, времето за него започва да тече и след уречения таймер (по 25 или 30 минути на раздел за Пробните изпити за АК и по 60 или 75 минути за модулите по БЕЛ и математика за НВО) изпитът се предава автоматично. Ако есето/ преразказът не е предаден/о, системата го изтрива (по аналогия на изпита, при който, ако детето не преустанови писането при дадения знак, бива дисквалифицирано).

Всички задачи с отворен отговор от изпитите по БЕЛ и математика за НВО, както и ученическите текстове (преразказ или есе) се проверяват от експерти /членове на комисията за НВО/ с голям опит в оценяване на изпитни работи.

Рецензиите и резултатите са винаги надежден ориентир за постиженията и затрудненията в подготовката.

Вярваме, че явяването на пробни изпити е отлична възможност за тренинг, за стимулиране на по-интензивен напредък и за прецизно проследяване на прогреса.

Пробни изпити график.PNG

Записване и такса

 

Записването за пробни изпити става чрез бутона в тази страница.

Всеки пробен изпит по БЕЛ или математика струва 45 лв. с ДДС.

Пробните изпити за АК в 5 раздела са 72 лв. с ДДС, а в 3 раздела (с акцент върху четивната грамотност – 2 раздела и есе) са 48 лв. с ДДС.