Предстоящи пробни изпити - НВО за БЕЛ

След успеха на първия пробен изпит, който проведохме в онлайн среда, сме заредени с кураж, че макар пандемията да е сковала света, за образованието има надежда. Една от искрите на тази надежда е онлайн платформата, в която вече протече първият пробен изпит за тази учебна година. Той беше по формата за Американски колеж. Решихме, че е време да обърнем внимание и нa НВО - 7. класНай-напред по български език и литература, а през януари и по математика. И без да се бавим, се впускаме в подготовката за тази неизбежна, НО преодолима битка. Всеки изпит изглежда страшен, докато не се запознаеш с него. Това е и целта на пробните изпити в нашия учебен център. Да запознаем децата (а и родители им) с формата на реалния изпит. И то отблизо. За да бъдат спокойни юни месец, децата трябва да излязат от комфортната си зона „днес". Пробният изпит е най-добрият начин да го сторят. А той ще се състои тази събота (12.12.2020 г.) от 10:00 ч. до 12:30 ч. Таксата е 25 лв.

 
 

Защо да запиша детето си на пробен изпит?

УЦ "Вярабел" Ви предоставя шанс да проведете автентичен пробен изпит по БЕЛ за НВО. Какво го прави автентичен? Изпитът е изготвен по стандарта за НВО. Ще бъде проверен от членове на комисията по БЕЛ за НВО - 7. клас. Те са разработили критерии, които да дадат лесно разбираема, синтезирана обратна връзка на всеки ученик, който положи изпита. По този начин учениците постигат три цели чрез полагане на изпита:

1. Проверяват текущите си знания.

2. Установяват текущите си пропуски и разбират върху какво да наблегнат за отлични резултати.

3. Получават възможност за стратегическа подготовка и каляване на психиката.

Провеждане на пробен изпит

Изпитът се провежда в онлайн платформата на УЦ „Вярабел“. Самият процес протича в няколко стъпки:


1. Детето и родителят получават служебни акаунти и преди изпита получават ясни инструкции.

2. Изпитът ще се състои на 12.12.2020 г. от 10:00 до 12:30 наживо, в електронна среда под ръководството на екипа от онлайн квестори на УЦ "Вярабел".

3. След проверката на изпитните работи Вие и детето Ви ще имате получите информация за резултатите, както и обратна връзка за допуснатите грешки. Ще можете да се ориентирате за мястото на детето си в общата класация.