top of page

Нови Курсове

  • Storytelling Workshop for kids - Работилница за приказки

  • Приложни изкуства

  • Рисуване

  • Креативна фотография

Art Supply Store
Bar Chart
  • Клуб „Обща култура“  

  • Медийни формати на поколенията „Алфа“ и „Зет“

  • *Етикет и социални умения  - влиза като елемент в горните два курса на г-жа Касимова

  • Презентационни и комуникативни умения

bottom of page