top of page
 • Припокрива ли се материалът по БЕЛ за АК и НВО?
  Има елементи на припокриване: правописът, пунктуацията и практическата граматика са необходими във всеки изпит. Четенето с разбиране е сериозно застъпено и в двата изпитни формата. Но оттук започват разминаванията. За НВО по БЕЛ са нужни задълбочени познания по езикознание и българска литература, както и умения за преразказване на непознат текст с дидактична задача. А за изпита в АК трябва да се овладеят реторически умения за писане на есе.
 • Необходимо ли е явяването на пробни изпити?
  Както е добре известно, успехът на всеки изпит зависи от 4 компонента: знания, умения, стратегия и психика. В специализираните академични курсове в УАЦ „Вярабел“ се овладяват необходимите знания и умения, поставя се акцент и върху стратегията чрез запознаване със спецификата на съответния изпитен формат и давене на указания как е най-целесъобразно да се разпредели времето. Но за психологическия тренинг и за прилагането на всички придобити знания, умения и стратегии е изключително важно учениците да се явяват редовно на пробни изпити. Ние предвиждаме решаване на пробни изпити по БЕЛ и математика за НВО и ДЗИ редовно за домашна работа, елементи от изпити обсъждаме в занятията и организираме ежеседмични пробни изпити за АК и ежемесечни изпити по БЕЛ и математика за НВО от м. януари.
 • Има ли възможност да се осигури подготовка за НВО и АК, без да се стига до свръх натоварване на ученика в 6. и 7. клас?
  Често учениците в 6. и 7. клас посещават при нас паралелно 4 курса: БЕЛ и математика за НВО, есе и състезателна математика за АК. Това е възможно и ефективно, тъй като срещите за всеки курс са по веднъж седмично. Децата са мотивирани, защото занятията са интересни, добре структурирани и не създават стрес и съпротива. Но сме предвидили и друг вариант за организация. Ако в семейството има ясно определено предпочитание – АК или елитна общинска гимназия, то тогава може да се избере комбинация от основни и интензивни курсове – така че да не се натрупват едновременно 4 курса през цялата година. Например, ако първото желание на кандидат-гимназиста е да учи в АК, то той може да бъде записан на Основните ни курсове по есе и състезателна математика за АК. И след като изпитът за АК мине (третата неделя на м. март), ученикът продължава да се обучава до средата на м. юни в Интензивни курсове по БЕЛ и/или математика за НВО. Възможна е и комбинацията на Основни курсове за НВО и Интензивни курсове за АК.
 • Каква е интензивността на работата в курсовете?
  Курсовете в УАЦ „Вярабел“ обикновено се организират веднъж седмично, тъй като вземаме предвид голямото седмично натоварване на учениците. Малка част от нашите курсове са с две срещи седмично. Сесиите са с продължителност от 2, 3 или 4 учебни часа – в зависимост от спецификата и хорариума конкретния курс.
 • Кога е най-подходящо да се започне обучение в курс за НВО по БЕЛ и математика?
  До голяма степен това зависи от качеството на преподаване в училище. Добре е да се има предвид, че според новата учебна програма някои от най-трудните за усвояване уроци и по двата предмета са разположени в 5. и 6. кл. И обикновено там се получават сериозни пропуски. Препоръчително е систематичната специализирана подготовка по БЕЛ и математика за НВО да започне в началото на 6. кл.
 • Кога е най-подходящо да се започне обучение в курс по БЕЛ и математика за АК?
  Подготовката за кандидатстване в АК е подготовка за успешно справяне с предизвикателствата на живота. Затова колкото по-рано тя започне, толкова по-добре. Разбира се, това може да стане по много и различни начини. На по-ранна възраст е достатъчно в семейна среда детето да бъде провокирано към размисъл по интересни теми чрез обсъждане на книга, филм или културно събитие. По-късно може да се включи в някои от инициативите на Школата по творческо мислене и писане: креативни работилници, летни академии, събития за вдъхновение и обогатяване на общата култура. От 6. кл. нататък е много ефективно и смислено участието в Курса по четивна грамотност и есе и по състезателна математика за АК. Вариантите за начало на тази систематична специализирана подготовка са: ✓ от нач. на 6 кл. ✓ от пролетта на 6. кл.(март - юни) ✓ от лятото след 6. кл. ✓ от нач. на 7. кл. ✓ от м. януари в 7. кл.
 • Досега не сме посещавали курсове при вас, но детето ни е с отличен успех /или детето ни се е подготвяло при Ваши колеги/, затова се интересуваме възможно ли е да го запишем не в група за начинаещи, а в средно ниво или в ниво за напреднали в Курса по четивна грамотност и есе?
  Курсът по четивна грамотност и есе е специфичен и материалът в него няма много общо с подготовката по БЕЛ за НВО. Не Ви съветвам да записвате детето си директно за по-високо ниво, защото така то ще изпусне най-важното - основата. Дори и дълго да се е готвило другаде по БЕЛ, най-добре е да започне този нов курс отначало, защото в Модул 1 се запознаваме със структурата и спецификата на есето като комуникативен жанр, работим по всяка една от структурните му части и навлизаме по най-смисления и градивен начин в материята. Курсът за начинаещи е чудесно планиран, има своята динамика и акценти и съм сигурна, че е най-добрият начин човек да се подготви. Всъщност другите две нива са предназначени за възпитаниците на УАЦ Вярабел, с които работим от миналата година. С тях знаем какво и как сме учили, докъде сме стигнали и предстои да надграждаме. Може би се притеснявате, че ако Вашето дете се справя отлично в училище, в нивото за начинаещи ще му е скучно или ще се забави неговият напредък. Но Ви уверявам, че това съвсем не е така, защото в този специфичен курс то ще учи съвсем нови за него неща. От финансова гл. т. - цената на основните курсовете по четивна грамотност и есе в 7 кл. е една и съща за всички нива, тъй като броят на часовете е един и същ във всеки от тях.
 • Как може да се подпомогне напредъкът в писането на есе?
  За съжаление, в задължителната програма по БЕЛ у нас липсва акцент върху изграждането на реторически умения. В 5. клас са предвидени 2 учебни часа за Отговор на житейски въпрос, а в учебниците по български език за 6 клас има тема: Отговор на научен въпрос. Но това е крайно недостатъчно. За да се напише красноречиво и убедително есе, са необходими много знания, умения и опитности, трябва да са налице също психологическа, философска и идейна зрялост, аналитично, критическо и креативно мислене. Ето защо има много възможности за подпомагане на напредъка в писането на есе и у дома. Четене и обсъждане на книги и статии, дискусии по разнообразни теми, организиране на културни мероприятия, пътешествия, общуване, споделяне на житейски опитности… - това са някои от нещата, с които може да се подкрепи начинаещият в писането на есета.
 • Каква е разликата между Основен курс по Четивна грамотност и есе, Школа по творческо мислене и писане, Практикум за писане на есе и Събитие за вдъхновение и обогатяване на общата култура?
  Това са 4 различни творчески формата, които съдействат по специфичен начин за развиването на креативността и ораторските способности на участниците, за обогатяването на общата им култура и за вдъхновението им да пишат с желание и страст. Работата в тях не се дублира, нито материалът се припокрива. Това прави възможно съчетаването им. Повече за тези формати можете да прочетете тук, в сайта ни, където сме поместили подробни описания за всеки курс.
bottom of page