top of page
The Leap
Anchor 1

Всяко дете има нужда да бъде зантригувано и заслужава да бъде подкрепено в обучението си, затова предлагаме академични и творчески курсове, които отключват личната му мотивация, за да учи с вдъхновение за своя успех.

Ние вярваме, че... 

Нашият екип

Вяра Николова

Вяра Николова

Учител по БЕЛ и творческо писане

Мария Касимова-Моасе

Мария Касимова-Моасе

Преподавател по БЕЛ и комуникативни умения

Жасмина Широва

Жасмина Широва

Преподавател по рисуване и приложни изкуства

Ирина Атанасова

Ирина Атанасова

Асистент-преподавател по мобилна журналистика

Правда Найденова

Правда Найденова

Учител по училищна и състезателна математика

Ивайло Стоянов

Ивайло Стоянов

Преподавател по креативна фотография

Милен Атанасов

Милен Атанасов

Преподавател по медийна грамотност

Дебора Александрова

Дебора Александрова

Учител по БЕЛ и творческо писане

Елена Денева

Елена Денева

Учител по английски език

Биляна Бонева

Биляна Бонева

Преподавател по медийна грамотност

Anchor 2
bottom of page