top of page

Пет разделен онлайн пробен изпит за АК


Пробните изпити за АК са онлайн и са отворени от 07:00ч. в Събота до 22:00ч. в Неделя на съотв. дата

  • 39 часове
  • 89 български лева
  • Учебно артистичен център Вярабел

Календар


Свържете се с нас чрез:

  • official@vyarabel.com


bottom of page