top of page

Пакет всички пробни изпити за прием в АК


*Запазване на място за всички пробни изпити за прием в Американски колеж

  • Започва 14.10
  • 1700 български лева
  • Онлайн

Описание на услугата

*Пакетът включва 15 5-разделни изпита (1 раздел есе + 1 раздел четене с разбиране + 3 раздела математика) и 5 3-разделни изпита със специален фокус върху четивната грамотност (1 раздел есе + 2 раздела четене с разбиране). *Пробните изпити се провеждат в нашата електронна среда. Ученикът ще има възможност да отвори изпита от 07:00ч. в събота до 22:00ч. в неделя. Щом го отвори започва да тече таймер, който е съобразен с времето, което ще има на реални изпит за кандидатстване в Американския колеж. След записване, ще изпратим допълнителни подробни инстуркции. Ще получавате подробни инструкции за провеждане преди всеки изпит. За да поддържаме обратната връзка от пробните изпити бърза и постоянна работим с ограничени места и след запълването им няма да приемаме новозаписали се. За нас от първостепенно значение е успеха на децата към които сме поели ангажимент, затова първо отваряме записването ЕКСКЛУЗИВНО за нашите ученици.


Календар


Телефон за връзка

0888 96 75 96

vladimir.nikolov995@gmail.com

bottom of page