top of page

Пролетен курс по математика за Американски колеж – 6. клас

Tests.png

Характеристика на курса

 

Набляга на качественото усвояване на учебния материал по алгебра и геометрия, като го поднася по структуриран, целенасочен и задълбочен начин

  Систематизирано преподава материала, който не се изучава в училище, но присъства в математическите раздели на изпита за Американския колеж

  Запознава учениците със спецификата на задачите и на формулировките в теста за прием в Американския колеж

  Развива логиката и концентрацията с подходящи задачи

  Усъвършенства умението на курсистите за анализ на текстови задачи (четене с разбиране), създаване на математически модел и възможно най-бързо намиране на вярното решение

  Развива пространственото мислене и прилагането на наученото при решаването на  геометрични задачи 

  Чрез добре подбрани и разнообразни материали и заинтригуващи техники подпомага учениците да усвоят и с лекота да запомнят всички формули, теореми и правила, необходими за отлични постижения на изпита

  Дава достъп до тематични ресурси (тестове за упражнение и за проверка на придобитите знания) в учебната платформа Канвас на УАЦ „Вярабел“

  Усъвършенства умението за бърза и точна преценка в стресова ситуация

Поставя акцент върху придобиването на практически умения и включва писмени изпитвания

 

Организация

 

Продължителност: 2 месеца (10 седмици по 3 учебни часа) от 18.03.2023 г. до 27.05.2023 г.

Време и място за провеждане: събота от 15.30 до 17.30 ч. в учебната база на УАЦ Вярабел

Адрес: София, ж.к. Младост - 4, к-с Фонтаните сити бл. 460-В, до вх. 2 вътрешен двор.

*При невъзможност занятията да се проведат присъствено, се работи онлайн – при отлична организация и висока ефективност.

Записване и такса

 

Записването става през този формуляра

Таксата е 960.00 лв. с ДДС

Плаща се при записването.

Курсът подготвя ученици от 6. кл. за приемния изпит в Американския колеж. Съобразен е изцяло с променящия се през годините формат, като поставя необходимия акцент върху училищния материал по математика от 4. до 6. клас, както и върху важни елементи от състезателната и логическата математика. Води се от Правда Найденова, опитен преподавател в утвърдени общински и частни училища, член на комисията за НВО – 7. клас, автор на ефективна програма за специализирана подготовка по математика (в т.ч. на учебни ресурси) и вдъхновяващ треньор на ученици, печелещи призови позиции в национални и международни математически състезания и олимпиади.

bottom of page