top of page

Преговорен курс по математика за НВО – 7. клас

Tests.png

Характеристика на курса


✓ Актуализира в синтезиран вид материала по алгебра и геометрия, изучен в 5. и 6. клас, с цел да се избегне стресът в началото на учебната година

✓ Систематизира познанията от изминалите години за основните математически понятия: правила, определения и формули

Подготвя учениците за входното ниво по математика и полага по-стабилна основа за Основния курс

Препоръчва се най-вече за ученици, които не са имали редовна подготовка в 6. клас и при които са налице пропуски при усвояването на материала.


Организация

Продължителност: 5 дена по 3 учебни часа

от 08.09. до 14.09. 2022 г.


Време и място за провеждане:

08., 09., 12., 13. и 14. 09. 2022 г. от 17.15 ч. до 19.15 ч. в офиса на УАЦ „Вярабел“

Адрес: София, ж.к. „Младост“ - 4, к-с Фонтаните бл. 460 В, офис 5, самостоятелен вход откъм вътрешния двор.


*При невъзможност занятията да се проведат присъствено, се работи онлайн – при отлична организация и висока ефективност.

Записване и такса

Записването става през бутона в тази страница.

Таксата е 200 лв. с ДДС и се заплаща авансово при записването.

Преговорният курс е предназначен за ученици от 7. клас, на които предстои да се подготвят за задължителния изпит по математика за Национално външно оценяване. Той е независим от Основния целогодишен курс. Води се от Правда Найденова, дългогодишен учител в утвърдени общински и частни училища, член на комисията за НВО – 7. клас, автор на множество учебни помагала и вдъхновяващ треньор на ученици за национални и международни математически състезания и олимпиади.

bottom of page