top of page

Курс по БЕЛ за НВО след 10. клас

Tests.png

Характеристика на курса

Актуализира и систематизира практическите знания по български език

Обхваща целия необходим материал по литература от 9. и 10. клас

Запознава учениците с формата на теста за НВО по БЕЛ и с критериите, по които ще бъдат оценявани

Поставя акцент върху четивната грамотност

Усъвършенства уменията на учениците за анализ, тълкуване и интерпретация на художествени произведения

Развива способността за самостоятелно генериране на теза и антитеза и за резюмиране на непознат текст

Допринася за навлизане в тайните на ораторското майсторство

Включва целенасочена работа върху четирите елемента на изпитния успех: знания, умения, стратегия и психика

Предоставя материали за обучение, които са авторска разработка, базирана на дългогодишна преподавателска и изследователска работа от страна на екипа в УАЦ „Вярабел“. Те са предназначени само за учениците от курса, достъпни са по време на цялото обучение в електронната ни платформа и следва да НЕ се разпространяват извън курса. Допълнително се заплащат само 2 сборника за самостоятелен тренинг, които се избират и купуват от предлаганите на пазара.


Организация

Продължителност: 9 месеца (34 седмици по 2 учебни часа)

от 18.09.2022 г. до 11.06.2023 г.


Време и място за провеждане:

неделя от 14.30 ч. до 15.50 ч. в офиса на УАЦ „Вярабел“

Адрес: София, ж.к. „Младост“ - 4, к-с Фонтаните бл. 460 В, офис 5, самостоятелен

вход откъм вътрешния двор.


*При невъзможност занятията да се проведат присъствено, се работи онлайн – при отлична организация и висока ефективност.

Записване и такса

Записването става чрез бутона в тази страница.

Таксата е три вноски по 460 лв. с ДДС

Първата вноска се прави при записването. Следващите са през ноември и февруари.

Курсът подготвя ученици от 10. клас за задължителния изпит по БЕЛ за Национално външно оценяване и служи като ранна подготовка за Държавния зрелостен изпит след 12. клас. Той е съобразен изцяло с формата, но в него се усвояват и други ценни за живота знания и умения. Води се от Мария Касимова - Моасе, магистър по Българска филология от СУ „Св. Климент Охридски“, есеист, писател, журналист, вдъхновител и преподавател, с богат опит като ръководител на обучения за деца и възрастни.

bottom of page