top of page

Интензивен курс по четивна грамотност и есе за Американския колеж

Tests.png

Акценти в курса


Създаване на умения за писане на есе

✓ Теоретично и практическо запознаване с жанра есе

✓ Вникване в спецификата на различните типове задачи на изпита в Американския колеж: по цитат, по стихотворение, по въпрос, по ситуация и по картинка

✓ Анализ, тълкуване и интерпретация на поставената задача с цел задълбочено разчитане на проблема в нея

✓ Скоростно генериране на креативни идеи и раздяла с рутината

✓ Стратегии при планиране на есето

✓ Структуриране на есето според универсалния логически алгоритъм на жанра

✓ Развитие на уменията по реторика чрез писане и редактиране на есета

✓ Активно обогатяване на общата култура чрез стимулиране на любовта към четенето, както и интереса към световното културно и историческо наследство


Четене с разбиране

✓ Усъвършенстване на базовото умение четивна грамотност, важно за класирането в АК и за успех в която и да е област на развитие

✓ Повишаване на ефективността на вербалното мислене

✓ Ускоряване на четенето


Практически занятия – за повече информация вижте в раздел Практикум за писане на есе.

Пробни изпити – комплексна работа върху четирите компонента на изпитния и на житейския успех: знания, умения, стратегия, психика. За повече информация вижте в раздел Пробни изпити.


Организация

Продължителност: 10 седмици по 4 учебни часа от 08.01.2023 г. и 12.03.2023 г.

Време и място за провеждане: неделя от 13.10 до 15.50 ч.

В офиса на УАЦ „Вярабел“.

Адрес: София, ж.к. „Младост“ - 4, к-с Фонтаните бл. 460 В, офис 5.

*При невъзможност занятията да се проведат присъствено, се работи онлайн – при отлична организация и висока ефективност.

Записване и такса

Записването става чрез бутона в тази страница.

Таксата е 1300 лв. с ДДС и се заплаща авансово при записването.


Курсът подготвя ученици от 7. кл. за приемния изпит в Американския колеж. Той е съобразен изцяло с формата, но в него се усвояват и други ценни за живота знания и умения. Структуриран е така, че да даде възможност на ученици от 7. клас, които са закъснели със своята подготовка за Американския колеж, да придобият най-важните знания и умения за отлично представяне на изпита. Води се от Вяра Николова, опитен преподавател по БЕЛ, създател на УАЦ „Вярабел“ и на Школа по творческо мислене и писане, член на комисиите за ДЗИ – 12 кл. и НВО – 7 кл., оценител на изпитите по форматите на PISA и PIRLS, автор на много учебни ресурси. Вече седем поредни години учениците на г-жа Вяра Николова са с най-високите резултати на есе на изпита в Американския колеж и заемат призови позиции в класирането. Безспорно доказателство за ефективността на работата ѝ е и фактът, че сред нейните възпитаници са носителите на част от петгодишните пълни стипендии „Полански“, „Обербауер“ и „Гипсън“ за 2018, 2019, 2021 и 2022 г.

bottom of page