top of page

Интензивен курс по БЕЛ за НВО – 7. клас

Tests.png

Характеристика на курса

✓ Обхваща целия необходим материал по български език и литература, като го поднася структурирано и синтезирано

✓ Запознава учениците с формата на теста за НВО по БЕЛ и с критериите, по които ще бъдат оценявани

✓ Предоставя материали за обучение, които са авторска разработка, базирана на дългогодишна преподавателска и изследователска работа. Те са предназначени само за учениците от курса, достъпни са по време на цялото обучение в електронната ни платформа и следва да НЕ се разпространяват. (Допълнително се заплащат само 3 сборника за самостоятелен тренинг, които се избират и купуват от предлаганите на пазара.)

✓ Дава достъп до тематични електронни ресурси (тестове за упражнение и за проверка на придобитите знания) в учебната платформа Канвас на УАЦ „Вярабел“

✓ Включва целенасочена работа върху четирите елемента на изпитния успех: знания, умения, стратегия и психика

Обучението по български език е с подчертана практическа насоченост и е систематизирано чрез помагала, в които се залага на таблици и схеми, на примери, упражнения и анализ на грешки

Обучението по литература е изградено не върху сложни научни постановки, а върху ясна логическа основа

✓ Усъвършенства уменията за анализ, тълкуване и интерпретация на художествени произведения

✓ Развива способността за самостоятелно тълкуване на цитат от произведение, отговаряне на литературни въпроси в теста и преразказване на непознат текст


Пробни изпити

Те са по формата на изпита по БЕЛ за НВО след 7. клас и симулират реална изпитна ситуация. Служат за психологическа и стратегическа подготовка, за проверка на усвояването и са силно препоръчителни за всички курсисти. За повече информация вижте раздел Пробни изпити.


Организация

Продължителност: 10 седмици по 4 учебни часа от 23.03.2024 г. до 08.06.2024 г.

Време и място за провеждане: събота от 08.10 до 10.50 ч.

В офиса на УАЦ „Вярабел“.

Адрес: София, ж.к. „Младост“ - 4, к-с Фонтаните бл. 460 В, офис 5.


Записване и такса

Записването става през този линк.

Таксата е 1200 лв. с ДДС и се заплаща авансово при записването.

Курсът подготвя ученици от 7. клас за задължителния изпит по БЕЛ за Национално външно оценяване. Той е съобразен изцяло с формата и е структуриран така, че да даде възможност на ученици от 7. клас, които са закъснели със своята подготовка по БЕЛ за НВО, да придобият най-важните знания и умения за отлично представяне на изпита.Води се от Вяра Николова, дългогодишен преподавател по БЕЛ, създател на Учебно-артистичен център „Вярабел“, член на комисията за НВО – 7. клас, автор на високоефективна система за специализирана подготовка по БЕЛ и на много печатни и електронни обучителни ресурси

bottom of page