top of page

Презентационни и комуникативни умения

Курсът е подходящ за ученици от 6. до 12. клас. В него се изучават умения, гарантиращи добро публично представяне, презентиране и защита на идея в най-широк смисъл. Води се от Мария Касимова-Моасе, дългогодишен журналист, есеист и писател, вдъхновител и преподавател по Презентиране и комуникации, с богат опит като обучител на деца и възрастни.

* При интерес курсът се предлага и за възрастни, като програмата е подобна, но начинът на преподаване е различен.

Характеристика на курса


Оформяне на съдържание като презентационна теза

✓ Анализ на темата, аудиторията, целта и средствата за дадено представяне

✓ Техники за овладяване на вниманието и управление на аудиторията

✓ Подбор на изразни средства и оценка на интереса според направения анализ

✓ „Сторителинг“ - техники за интересно разказване на история

Подготовка за презентиране

✓ Актьорски техники за овладяване на стреса и презентационното притеснение

✓ Избор, обживяване и анализ на детайлите в дадена презентационна ситуация

✓ Техническа подготовка за презентиране - темплейти, ефекти, структура на разказа, менажиране на вниманието, чувство за хумор, лични истории

Практически занятия и изработване на презентационни задачи

✓ Всичко за презентационните програми

✓ Всичко извън тях или как можем да предадем интересно едно съдържание, без да използваме непременно компютър, екран и други технически средства

✓ Индивидуална и екипна работа по задачи


Днес презентационните умения не включват само създаването и ползването на PowerPoint презентации. Важното е как едно съдържание може да бъде предадено по интересен, иновативен и убедителен начин. В курса ще работим именно в тази посока – ще генерираме идеи за добро презентиране, ще овладяваме ефективни техники и стратегии, ще изпълняваме заедно провокативни проекти, ще подпомагаме училищните занятия, свързани с презентационните умения. Целта е децата да добият увереност, да осъзнаят собствените си качества и да се научат да ги използват в процеса на представянето си.

Организация

Продължителност: 4 месеца (15 занятия по 2 учебни часа) - от 02.10.2022 г. до 29.01.2023 г.

Време и място за провеждане: неделя от 11.30 ч. до 12.50 ч. в офиса на УАЦ „Вярабел“

Адрес: София, ж.к. „Младост“ - 4, к-с Фонтаните бл. 460 В, офис 5.

*При невъзможност занятията да се проведат присъствено, се работи онлайн при отлична организация и висока ефективност.

Записване и такса


Записването става чрез бутона в тази страница.

Таксата е две вноски по 300 лв. с ДДС

Първата вноска се прави при записването, а втората – през месец ноември.

Tests.png
bottom of page