top of page

Клуб „Обща култура“

Клубът има за цел да предостави широки познания по обществено устройство, граждански права и задължения, култура и изкуство на ученици между 5. и 12. клас, но в него са добре дошли и родители. Води се от Мария Касимова-Моасе, дългогодишен журналист, есеист и писател, вдъхновител и преподавател по Етикет и комуникации, с богат опит като обучител на деца и възрастни.

Характеристика на курса


Запознаване с общественото устройство на съвременния свят

Държавно устройство и политика

Парламентаризъм и граждански права

✓ Добротворчество и граждански каузи

✓ Модели на обществено поведение и етикет

✓ Базова финансова култура

✓ Бизнес – идея, документация и реализация (в сътрудничество)

Основни познания по изкуство и култура

✓ Основни периоди в изкуството и техните характеристики

✓ Световноизвестни автори и артисти и техните произведения

✓ Музейна, театрална и библиотечна култура

✓ Антиквариат, архитектура, градоустройство

✓ Велики научни открития, техните автори и световно значение

✓ Съвременно изкуство – периоди, личности, значение

Основни познания по философия и етика

✓ Основни философски школи и техните представители

✓ Извеждане на теза и водене на дискусия – подготовка, инструменти, техники

✓ Психология на общуването

✓ Трите основни власти. Журналистиката като четвърта власт и ориентация в морето от информация

Практически занятия, екипни и лични задачи

✓ Развиване на интерес и любопитство

✓ Алгоритъм за събиране, усвояване и функционално ползване на информация

✓ Работа в екип

✓ Представяне и защита на идея в приятелска среда

✓ Говорене пред аудитория


Причината за създаването на този клуб е очевидна – все по-задълбочаващата се липса у децата на базисни житейски познания - т.нар. “обща култура”. Мария прие предизвикателството да запознае учениците с тези теми по увлекателен и лесен за възприемане начин, като провокира техния интерес и лично участие в занятията. Ясно е, че за придобиване на обща култура няма как да е достатъчен един курс от 30 занятия. Целта на тези срещи е най-вече да бъде осъзната нуждата от това познание и да бъде проправен път, по който то да бъде придобивано и надграждано цял живот, независимо от професионалните и личните интереси на всеки.


Организация

Продължителност: 8 месеца (30 занятия по 2 учебни часа) - от 07.10.2022 г.

Време и място за провеждане: петък от 19.30 ч. до 21.00 ч. в офиса на УАЦ „Вярабел“

Адрес: София, ж.к. „Младост“ - 4, к-с Фонтаните бл. 460 В, офис 5.

*При невъзможност занятията да се проведат присъствено, се работи онлайн при отлична организация и висока ефективност.

Записване и такса


Записването става чрез бутона в тази страница.

Таксата е три вноски по 400 лв. с ДДС

Първата вноска се прави при записването, а следващите през ноември и февруари.

Tests.png
bottom of page