top of page

Етикет и социални умения

Курсът е подходящ за ученици от 6. до 12. клас. Цели да даде познания по успешно социално общуване в различни ситуации. Включва класически правила на обществено поведение, както и специфични интернационални кодове, валидни в различни обществени сфери. Води се от Мария Касимова-Моасе, дългогодишен журналист, есеист и писател, вдъхновител и преподавател по Етикет и комуникации, с богат опит като обучител на деца и възрастни.

*Курсът по етикет се предлага и за възрастни, като програмата е подобна, но начинът на преподаване и преживяване е различен.

Характеристика на курса


Създаване на умения за общуване

✓ Установяване и разбиране на различните ситуации на общуване

✓ Създаване на добро първо впечатление

✓ Създаване и поддържане на мрежа от контакти

✓ Психологически умения за избягване на конфликт и менажиране на вниманието и интереса на аудиторията

✓ Дрес кодове и подходяща визия за различни ситуации и цели при общуването

✓ Етикет на масата

Специфични умения

✓ Поведение при обществени събития - театър, концерт, библиотека, музей, конференция, бизнес среща, тийм билдинг и т.н.

✓ Исторически аспект на етикетните норми и защо познаването на етикета е водене на политика в най-широк смисъл

✓ Онлайн поведение и комуникация

✓ Оценка на конкретната ситуация и намиране на подходяща стратегия на поведение

Създаване на писмени документи

✓ Официални покани и откази за събития

✓ Доклад, оплакване, молба, обяснение

✓ Писмени документи, традиции и поведение свързани с конкретни събития - сватба, кръщене, годишнина и т.н.


Обученията по етикет са обучения по комуникативни и социални умения. Резултатът от тях не се установява с изпит в края на курса, но е видим и полезен през целия живот. Създаването и поддържането на контакти е най-важният капитал в съвремието ни. Умението за добро представяне в обществото, за създаване на положително впечатление е най-силният старт, който можем да дадем на децата си.


Организация

Продължителност: 4 месеца (15 занятия по 2 учебни часа) - от 02.10.2022 г. до 29.01.2023 г.

Време и място за провеждане: неделя от 10.00 ч. до 11.20 ч. в офиса на УАЦ „Вярабел“

Адрес: София, ж.к. „Младост“ - 4, к-с Фонтаните бл. 460 В, офис 5.

*При невъзможност занятията да се проведат присъствено, се работи онлайн при отлична организация и висока ефективност.

Записване и такса


Записването става чрез бутона в тази страница.

Таксата е две вноски по 300 лв. с ДДС

Първата вноска се прави при записването, а втората – през месец ноември.

Tests.png
bottom of page