top of page

       Сборник по четене с разбиране в шест части за

извличане, обобщаване и тълкуване, осмисляне и оценяване на информация

Подходящ при подготовката за прием в Американски колеж, както и за всички изпити за Национално външно оценяване

 

       Сборникът по четене с разбиране в шест части е важен елемент от авторската концепция на Вяра Николова за усъвършенстване на четивната грамотност по единствения възможен начин: чрез създаване на положителна нагласа към процеса. Това е сборник за влюбване в четенето и боравенето с информация.

 

       Шестте части съдържат разнообразни в тематично, структурно и стилистично отношение текстове. Подредени са така, че да предложат нарастваща сложност. Съобразени са методически с програмата на Вяра Николова в курсовете ѝ по Четивна грамотност и есе, в които се обучават ученици от 6. и 7. клас, но биха могли да се използват и самостоятелно като част от подготовката за всеки изпит на прогимназиално и гимназиално ниво, в който има компонент Четене с разбиране. Решаването на тестовете от поредицата има и допълнителна добавена стойност за учениците: осезателно обогатяване на общата култура и разширяване на хоризонтите.

Сборник по четене с разбиране. Подготовка за изпити в Американски Колеж и НВО

30,00 лв.Цена
    bottom of page