top of page

Въпреки че в редовните часове поставяме винаги акцент върху този аспект от подготовката, за съжаление, при повечето деца е налице по-сериозна нужда от изясняване на езиковите норми и тяхното практическо приложение (поради пропуски от начален курс, поради спецификата на образователната ситуация в последните години и не на последно място заради съвременната комуникация, която се характеризира с пренебрежение към всякакви норми). 

 

Какво включва Курсът по практическа езикова грамотност?

 

1. Три видео урока по 3 уч. ч., в които се поднася структурирано и синтезирано всичко необходимо по пунктуация, правопис и граматика, като целта е да се изяснят правилата с практическа стойност, да се подредят в стройна система, да се илюстрират със запомнящи се примери и да се затвърдят с упражнения.

 

2. Материали за четене: ясно и точно разписани планове с примери на цялото преподадено съдържание в трите модула.

 

3. Тематични тестове и упражнения по правопис, пунктуация и граматика за затвърждаване на придобитите знания и превръщането им в умения по грамотно писмено и устно общуване. След решаването на всеки тест, курсистът ще може да разгледа своите грешки и да осмисли пропуските си.

 

**След закупуване, ще получите достъп до специална класна стая в нашата електронна среда, в която ще можете да положите курса.

Курс по практическа грамотност

160,00 лв.Цена
    bottom of page