top of page

Учебно-артистичен център „Вярабел“ с вълнение ви представя своя иновативен и провокативен образователен продукт: карти с теми за размисъл, дискусии, креативни игри и писане на есета.

 

Темите са в пет категории (както е на изпита в Американския колеж):

Цитат – крилата фраза от известна личност

Стихотворение – фрагмент от лирическа творба

Въпрос – предизвикателно питане

Ситуация – житейски казус, изискващ трудно решение

Картинка – изображение със символичен подтекст

 

Картите "О" са част от авторската методика на Вяра Николова за развиване на аналитично, критично и креативно мислене у учениците. Генерирането на темите (в т.ч. подборът на цитатите и фрагментите) е съобразено с високите морални, естетически и философски критерии на УАЦ „Вярабел“ за обучение и възпитание на подрастващите в постмодерното общество.

Използването на картите "О" ще създаде у децата положителна нагласа към писането, ще събуди любопитството, експериментаторския дух и асоциативността им, ще ги стимулира да търсят навсякъде вдъхновения. А това са найважните предпоставки за личностно развитие

 

Методиката, изложена в картите, е защитена с авторски права и нищо от нея или нейни части не може да се използва без съгласието на автора.

 

                                                                              Съдържание

 

35 бр. карти "О" с теми

5 бр. карти "О" с инструкции за писане на есе в пет категории

3 бр. карти "О" с инструкции за творческо писане на текст описание, текст повествование и текст разсъждение

1 бр. листовка с указания за употреба на картите

1 бр. кутия

Карти "О" като Опит. Карти с теми за размисъл, дискусии, игри и писане на есета.

48,00 лв.Цена
    bottom of page