top of page

Предизпитна програма за Американски колеж

Tests.png
Формуляр за записване


Формуляр за записване

За курсовете с електронен достъп в образователната платформа на Вярабел може да заплатите на следната сметка:

Българска пощенска банка

BG70BPBI79401085588101

Вярабел ЕООД

Основание:

Две имена на детето + ЧР (Четене с разбиране)

Две имена на детето + ОК (Целенасочено обогатяване на общата култура)

Две имена на детето + СВ (Пакет Събития за вдъхновение и  обогатяване на общата култура)

Две имена на детето + КПГ (Кратък курс по практическа грамотност)

Друг текст НЕ е необходим.


За всякакви въпроси, свързани с предизпитната програма:

Севдалина Георгиева: 0885 919 310

Марино Николов: 0888 96 75 96


График на Предизпитна програма за АК с присъствени занятия в УАЦ Вярабел: февруари - март 2024 г.


Предизпитна програма на УАЦ Вярабел 

с интересни и полезни възможности за каляване на психиката, надграждане на знанията и стратегиите и доусъвършенстване на уменията,

необходими за успех на приемния изпит в Американския колеж:

Преподавател

Жасмина сайт_edited.jpg


bottom of page