Школа по творческо мислене и писане

Colorful Pens_edited.png

Известно е, че всяка изява в обществото е свързана със създаването, възприемането и обработката на текстове. Това е изключително важно умение, за чието придобиване са нужни целенасочени усилия. Съществуват доказани системи за обучение в тази насока, но те не са застъпени в българската образователна система. Проблемът е сериозен, тъй като се получава драматично разминаване между нашите и световните стандарти, което води до слабото представяне на умните ни и талантливи деца на националните и международните изпити в последните години. Като член на комисиите за НВО след 7. кл., на ДЗИ след 12. клас и на изпитите по форматите на Pisa и Pirls наблюдавам как постепенно се усложняват изпитните варианти с модули, свързани с работата върху текстове. Осъзнаването на всичко това ме провокира да разработя авторска програма за литературна работилница, която нарекох Школа по творческо мислене и писане. Проектът стартира експериментално през  2012 г. – след успеха на книгата „Вълшебният остров”, написана от ученици в 4. клас в резултат на нестандартната ми работа с тях. Въпреки че си поставихме амбициозни задачи, смело мога да кажа, че резултатите от работата ни през годините ги надхвърлиха.

Основните ни цели са следните:

·     Работа върху текст: четене с разбиране по формата на Pisa и Pirls

·     Вълшебни инструменти за създаване на текст

·     Анализ, тълкуване и интерпретация на художествен текст

·     Видове текстове: описание, повествование, разсъждение

·     Ученически жанрове: преразказ, съчинение, есе

·     Стратегии за постигане на въздействие чрез текст

·     Езикова компетентност – правопис, пунктуация, граматика

·     Ораторско майсторство

·     Презентационни умения

·     Разказване на истории

Глобалните теми са свързани с:

·     универсалните ценности: семейство, приятелство, любов, мечти, вяра, щастие, надежда, упоритост, находчивост, смисъл на човешкия живот...;

·     човешките особености и предизвикателствата на съвременния свят…;

·     взаимоотношенията между хората и мн. др.

Акцентите в работата ни са:

·     Четене на текстове с разбиране: устно ще обсъждаме всяка история, за да вникнем в нея и да открием посланието ѝ, а после писмено ще решаваме задачи, които: 1) проверяват степента на концентрация и възприемане на информацията; 2) изграждат умения за боравене с тази информация и за осъществяване на самостоятелни изводи и разсъждения; 3) помагат при усвояване методите за анализ на текст, което е полезно мисловно упражнение и ще стане основа за по-нататъшното обучение по литература в среден и горен курс.

·     Работа със словото: подготвили сме серия от интересни задачи за вникване в същността, смисъла и формата на думите, както и в извора на тяхното въздействие. Ефектът от този модул е свързан с обогатяването на езика и с овладяване силата на словото.

·     Създаване на текстове, различни по вид, жанр, тема, форма и обем, в изпълнение на вълнуващи творчески задачи. Всеки написан текст ще бъде обсъждан в рамките на работната група, с цел да се подчертаят достойнствата и да се преодолеят слабостите му, като ще анализираме и допуснатите грешки в правописа, граматиката и пунктуацията. Вярвам, че в края на работния цикъл ще имаме много прекрасни творби. И съм убедена, че работата на децата в Школата ще им помогне: да опознаят себе си, другите и света; да обикнат словото и да се научат да боравят успешно с него; да усвоят полезни техники за анализ и за създаване на текстове; да разгърнат творческия си потенциал; да развият асоциативността си; да усъвършенстват способността си за алтернативно и нестандартно мислене; да усвоят умението за изграждане на аргументация; да повярват в себе си... Така ще създадем условия за израстването на децата ни като самостоятелно и задълбочено мислещи хора, с качества на добри оратори, които могат убедително да се изразяват и в писмена форма и се стремят към постоянно развитие и усъвършенстване.

Организация:

Ще работим по авторски материали.

Предвидили сме много изненади и нови творчески предизвикателства, напр. участие в детски радио предавания, национални и международни литературни конкурси и други инициативи.

Можем да предоставим и онлайн достъп до занятията.

Pencils_edited.png