Преподават ели

Image_6456251_500_0.jpg

Правда Найденова

Няма нещо, което едно дете да не може да постигне, стига да има кой да повярва в него.

"Преподавател по математика съм от 12 години. Работила съм в частни и общински училища, както и в няколко учебни центъра. Занимавам се с подготовка на ученици на различни нива. В последните години фокусът ми е върху кандидатстването в математически паралелки след 4. клас и НВО 7. клас.

Светът се развива твърде бързо, за това и аз се старая да имам съвременен подход на преподаване и комуникация. Използвам подходящи образователни техники и различни методи за преподаване.

Ценя свободата на мислене и поощрявам идеите на учениците."