Курс по БЕЛ за НВО след 10. кл.

Характеристика на курса
 

Курсът е насочен към националното външно оценяване по БЕЛ след 10. клас и ранната подготовка за ДЗИ по БЕЛ след 12. кл.

Този изпит е ценен стимул за придобиване на важни за живота знания и лидерски умения: практическа езикова и четивна грамотност, способност за анализ, тълкуване и интерпретация, генериране на аргументативни текстове, ораторско майсторство и др. Програмата в курса за НВО по БЕЛ в УЦ „Вярабел“ обхваща целия необходим материал по български език и литература за съответния изпит и запознава учениците с формата на теста и критериите, по които ще бъдат оценявани. Целенасочената работа върху четирите елемента на изпитния успех: знания, умения, стратегия и психика са предпоставка за отлично представяне.

 

Записване

Учениците се записват с попълване на този формуляр.

Материалите за обучение

 

Материалите за обучение са авторска разработка, базирана на дългогодишна преподавателска и изследователска работа. Те са предназначени само за учениците, които се обучават в УЦ „Вярабел“ – безплатни са и следва да не се разпространяват извън курса.