Курс по БЕЛ за ДЗИ

 

Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по БЕЛ  след 12. клас са сериозно предизвикателство, тъй като резултатите от тях имат все по-голяма тежест при кандидатстване в български и чуждестранни университети. Същевременно са ценен стимул за придобиване на важни за живота знания и лидерски умения: практическа езикова и четивна грамотност, способност за анализ, тълкуване и интерпретация, генериране на аргументативни текстове, ораторско майсторство и др.

 

Характеристика на курса
 

Курсът е насочен към задължителния държавен зрелостен изпит по БЕЛ след 12. клас, както и към кандидатстване в български университети.

 

Програмата в курса за ДЗИ по БЕЛ в УЦ „Вярабел“ обхваща целия необходим материал по български език и литература от 11. и 12. клас и запознава учениците с формата на теста и критериите, по които ще бъдат оценявани. Целенасочената работа върху четирите елемента на изпитния успех: знания, умения, стратегия и психика са предпоставка за отлично представяне на зрелостниците.

Материалите за обучение са авторска разработка, базирана на дългогодишна преподавателска и изследователска работа. Те са предназначени само за учениците, които се обучават в УЦ „Вярабел“ – безплатни са и следва да не се разпространяват извън курса.

 

Записване

Учениците се записват с попълване на този формуляр.