Искаме детето ни да учи в Американски колеж, но не сме се го записали на уроци, защото

Ни е страх, че в груповите занимания няма да се обърне достатъчно внимание на нашето дете.

Детето ни лесно се разсейва, губи концентрация и изпуска материал.

Търсим място, на което не пренебрегват практиката.

Няма почва за притеснение, защото през годините практика в УЦ „Вярабел“ сме утвърдили

1. Индивидуален подход.

Откриваме слабите места на всяко дете и целенасочено работим по тяхното отстраняване. Изковаваме умението за самостоятелно мислене и действие. Индивидуалният подход в УЦ „Вярабел“ изчиства всяко клише и го замества със способността за изграждане на оригинално и задълбочено мнение.

3. Активно присъствие.

 

Детето се въвлича, а интересът му се провокира. В УЦ „Вярабел“ няма пасивни участници.

2. Практическа насоченост.


Практиката е това за теорията, което е чукът за горещия метал. Тя придава финалната форма на знанията. Отключва се искреното желание и самоинициатива на децата към четенето. За тях това се преобразява от проклятие в благословия и започват да копнеят за повече време прекарано с обогатяващи материали.

В замяна на Вашето доверие, ние Ви предлагаме безплатен първи урок за интензивния ни курс по четивна грамотност и есе, както и 10% намаление за пробен изпит за Американски колеж при записване до 12.01.2021 г.