Интензивен курс по четивна грамотност и есе

 

Характеристика на курса
 

Интензивният курс по четивна грамотност и есе е насочен към подготовка на ученици от 7. кл. за приемния изпит в Американския колеж и е изцяло съобразен с формата, но в него се усвояват и други ценни за живота знания и умения.

 

Организация на занятията

Интензивният курс е с продължителност 10 занятия по 4 уч. ч. = 40 уч. ч.

Начало: 08.01. 2022 г. (събота)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записване

Учениците се записват с попълване на този формуляр.

Допълнителна информация

Материалите за обучение са авторска разработка, базирана на дългогодишна преподавателска и изследователска работа. Те са предназначени само за учениците, които се обучават в УЦ „Вярабел“ – безплатни са и следва да не се разпространяват извън курса.

 

Пробните изпити, които се провеждат по време на обучението, са по формата на действителните и симулират реална изпитна ситуация. Служат за психологическа подготовка, за стратегическа ориентация и за проверка на усвояването и са задължителни за всички курсисти.

Предвиждаме и допълнителни възможности за явяване на пробни изпити – по желание, само с предварително записване.

Графикът ще бъде споделен допълнително.

 

Акценти в курса

 1. Създаване на умения за писане на есе:

  1. Задълбочен анализ, тълкуване и интерпретация на поставената задача с цел разчитане на проблема в нея.

  2. Теоретично и практическо запознаване с жанра есе.

  3. Вникване в спецификата на различните типове задачи на изпита в Американския колеж: по цитат, по въпрос, по ситуация и по картинка.

  4. Скоростно генериране на креативни идеи и раздяла с рутината.

  5. Стратегии при планиране на есето.

  6. Структуриране на есето според универсалния логически алгоритъм на жанра.

  7. Развитие на уменията по реторика чрез писане и редактиране на есета.

 2. Четене с разбиране:

  1. Усъвършенстване на базовото умение четивна грамотност, важно за класирането в АК и за успех в която и да е област на развитие.

  2. Повишаване на ефективността на вербалното мислене.

  3. Ускоряване на четенето.

 3. Обогатяване на общата култура чрез провокиране на интерес към четенето и към произведенията на другите изкуства. Участие в събития за вдъхновение и обогатяване на общата култура.

 4. Комплексна работа върху четирите компонента на изпитния и на житейския успех: знания, умения, стратегия и психика чрез разнообразни упражнения, практически занятия и пробни изпити.

Методиката на учебния център е извела над 85% от записалите се деца до прием в Американския колеж. Гордеем се и с няколко пълни стипендии на наши възпитаници за колежа.

За допълнителна информация можете да се обадите на 0888 96 75 96 или да ни изпратите съобщение в сайта.

график ИК.PNG