Интензивен курс по БЕЛ за НВО след 7. кл.

 

Характеристика на курса
 

Традиционно след изпита в Американския колеж в УЦ „Вярабел“ стартира Интензивен курс по БЕЛ за НВО, подходящ за ученици, които до третата седмица на март не са се готвили систематично за задължителния си изпит по БЕЛ след 7. кл.

 

Организация на занятията

Интензивният курс е с продължителност 10 занятия по 4 уч. ч. = 40 уч. ч., в т.ч. 20 уч. ч. български език и 20 уч. ч. литература.

Начало: 26. 03. 2022 г. (събота).

Материалите за обучение са авторска разработка, базирана на дългогодишна преподавателска и изследователска работа. Те са предназначени само за учениците, които се обучават в УЦ „Вярабел“ – безплатни са и следва да не се разпространяват извън курса.

 

Всички курсисти получават безплатен достъп до електронната образователна платформа на учебния център, в която са разработени ценни ресурси и тестове за самостоятелен тренинг с цел затвърждаване на усвоените знания.

 

Предвиждаме и допълнителни възможности за явяване на пробни изпити – по желание, само с предварително записване.

Графикът ще бъде споделен допълнително.

Записване

Учениците се записват с попълване на този формуляр.

Допълнителна информация

Обучението по български език е с подчертана практическа насоченост и е систематизирано чрез помагала, в които за усвояване и затвърждаване на материала се залага на таблици и схеми, на примери, упражнения и анализ на грешки.

Методиката на преподаване по литература е оригинална и изключително ефективна. Изградена е не върху сложни и непонятни научни постановки, а върху ясна логическа основа. Целта е учениците да усвоят техники за самостоятелно справяне с всяка поставена задача: анализ, тълкуване и интерпретация на художествено произведение и на конкретен цитат (25. задача), отговаряне на въпроси по формата на Pisa (четене на текст с разбиране) и на литературни въпроси, каквито съдържа тестът за  НВО. Друг съществен акцент в работата ни е усъвършенстването на уменията за преразказ на непознат текст за втората част на изпита след 7. клас.

Пробните изпити, които се провеждат по време на обучението, са по формата на действителните и симулират реална изпитна ситуация. Служат за психологическа подготовка, за стратегическа ориентация и за проверка на усвояването и са задължителни за всички курсисти.

Предвиждаме и допълнителни възможности за явяване на пробни изпити – по желание, само с предварително записване.

Графикът ще бъде изготвен допълнително.