Интензивни курсове по Четивна грамотност и есе и по Математика за АК в УЦ „Вярабел“

Интензивните курсове по Четивна грамотност и есе и Математика за Американски колеж в УЦ „Вярабел покриват целият теоретичен материал, необходим за кандидатстване в АК.

По време на провеждане на курсовете можете да се запишете и за занятията по Практикум по Четивна грамотност и есе за АК, за да упражнявате придобитите теоретични знания на практика.

Едновременно с това, имате възможност да се запишете на Пробни изпити по Четивна грамотност и есе и по Математика за АК, което ви дава възможност да свикнете с условията на предстоящия изпит, за да се тествате в рамките на ограниченото време за всеки модул, а и за да избегнете негативното влияние на стреса, който би ви попречил, ако не сте се обиграли с реалната обстановка на изпита.

По този начин ще можете да се подготвите, за да бъдете максимално ефективни на изпита.

график ИК.PNG

Всеки курс е разписан в 10 занятия по 4 уч. ч. = 40 уч. ч. (на курс).

 

Двата курса се провеждат всяка събота: от 12.50 – 15.30 ч. (есе) и от 09.30 – 12.10 ч. (мат.) в УЦ „Вярабел“ на адрес: София, ж.к. Младост-4, бл. 472, самостоятелен вход откъм Бизнес парк София.


При невъзможност занятията да се проведат присъствено, се работи онлайн – при стройна организация и висока ефективност.

 

Начало - есе: 08.01.2022 г. (събота)

Начало - математика: 08.01.2022 г. (събота)

 

При записване, ще получите имейл с инструкции за достъп (ако обучението се провежда онлайн, както и детайли за плащане на такса.

За повече информация, може да позвъните на 0888 96 75 96, или да ни изпратите съобщение в сайта.