Orchid

Пролетен курс

Организация на занятията

Курсът се състои от 10 занятия по  3 учебни часа от края на март 2022 г. до края на май 2022 г.

Sunflowers

Летен курс

Организация на занятията

Курсът се състои от 10 занятия по  3 учебни часа от началото на юни 2022 г. до края на юли 2022 г. (през месец юли занятията са on-line).